เหล็กปลอก เหล็กปลอกเสริมคอนกรีต

 

 

 

 

เหล็กปลอกคือเหล็กเป็นวงที่พันรอบเหล็ก เป็นเหล็กที่มีหน้าที่สำคัญสองประการ

1 ป้องกันการการเกาะหลุดของคอนกรีต

2. ป้องกันการคดงอของเหล็กแกน

เหล็กปลอกที่แข็งแรงนั้น ปลายเหล็กปลอกควรตัดทำมุม 135 องศาและฝังเข้าไปในแกนคอนกรีตเพื่อยืดเหล็กปลอกให้วงแน่นอยู่กับแกนสา หากไม่งอ 135 องศาแล้ว เหล็กปลอกจะถูกคอนกรีตดันจนง้างหลุดออกจากเสาได้

เหล็กปลอกข้อต่อคาน-เสา คือบริเวณที่คานและเสามาต่อกัน มีหน้าที่สำคัญในการยึดชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน หากข้อต่อเสียหายรุนแรง อาจจะทำคานและเสาหลุดแยกออกจากกันแล้วทำให้โครงสร้างถล่มได้ ดังนั้นต้องเสริมเหล็กปลอกในข้อต่อคานสาเพื่อป้องกันการวิบัติด้วย โดยต้องเสริมเหล็กปลอกขนาดไม่เล็กกว่า 6 มม. และมีระยะระหว่างเหล็กปลอกไม่เกินด้านแคบของเสา เช่น เสาขนาด 20 x 20 ซม. ระยะเรียงของเหล็กปลอกในข้อต่อต้องไม่เกิน 20 ชม. (หรือหากใช้เพียงครึ่งหนึ่งหรือ 10 ชม. ก็จะดีมาก)

เหล็กปลอกปลายคานตัวนอก คานที่บรรจบกับเสาต้นนอก จะต้องงอฉากที่ปลายเหล็กบนและเหล็กล่างในคาน ให้ฝังเข้าไปในสา เพื่อให้เกิดการยึดระหว่างคานกับเสาอย่างแข็งแรง หากไม่งอฉากแล้ว คานอาจจะหลุดแยกจากเสาได้ เมื่อเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง

เหล็กปลอกขนาดมาตรฐาน รับตัดเหล็กปลอกทุกขนาด

รับดัดเหล็กปลอกขนาด 10 x 10 cm, เหล็กปลอกขนาด 15: 1 5 cm

เหล็กปลอกขนาด 20:20 cm, รับดัดเหล็กปลอกขนาด 10 x1 5 cm

เหล็กปลอกขนาด 15 x 20 cm, เหล็กปลอกขนาด 20 x 25 cm

รับตัดเหล็กปลอกขนาด 10 x 20 cm, เหล็กปลอกขนาด 1 5 x 25cm

เหล็กปลอกขนาด 20 x 30 cm, รับตัดเหล็กปลอกขนาด 10 x 30 cm

เหล็กปลอกขนาด 15 x 30 cm, เหล็กปลอกขนาด 20 x 35

รับตัดเหล็กปลอกขนาด 10 x 35 cm, เหล็กปลอกขนาด 15 x 35 cm

เหล็กปลอกขนาด 20 x 40 cm, รับตัดเหล็กปลอกขนาด 10 x 40 cm

เหล็กปลอกขนาด 15 x 40 cm

 

 

Visitors: 240,072